Elektronska e-cigareta za početnike

Poznato je da pušenje uzrokuje bolesti od kojih umiru milioni ljudi širom sveta. Otac Hon Lik-a, kineskog farmaceuta i inovatora, je takođe umro od posledica raka pluća. Nakon smrti oca, Hon Lik je bio veoma rešen da nađe zdraviju alternativu pušenju tradicionalnih cigareta, oslanjajući se na ranije koncepte o mogućnostima proizvodnje cigareta koje neće sagorevati i time stvarati dim koji šteti i pušačima i okolini. Tako je, 2003. godine patentirao prvu elektronsku cigaretu. 

Inicijalna elektronska cigareta je tokom godina prošla kroz dosta modifikacija da bi izgledala i imala mogućnosti koje ima danas, ali čak i u to vreme, ljudi su konačno mogli da puše nešto što je izgledalo kao cigareta, imalo ukus kao cigareta, ali nije imalo štetna dejstva koje ima tradicionalna cigareta.

Delovi elektronske cigarete

Od čega se sastoji elektronska cigareta?

Elektronska cigareta se stoji od tela cigarete u kome se nalaze baterija i rezervoar.

Postoji više vrsta baterija različitog napona i kapaciteta, kao i više vrsta modova (tela za velike baterije ili specijalne baterije): Ego, Pro, Connected, baterije sa promenljivim naponom, svetleće baterije, male i velike baterije za modove, itd. 

Uz svaku bateriju je potrebno imati punjač koji je prilagođen tipu baterije i načinu punjenja (za Ego baterije različitih proizvođača u većini slučajeva ne možemo koristiti isti punjač).

Ono što je bitno jeste kapacitet baterije, jer ako smo strastan pušač, što je veći kapacitet, to duže vreme ne moramo da punimo bateriju.

Na bateriju se nadovezuje rezervoar, a u današnje vreme je najzastupljeniji kliromizer (providni rezervoar sa atomizerom). Kliromizeri su usklađeni sa tipom baterije i u njih se sipaju tečnosti za elektronske cigarete. Kliromizere istog tipa, npr. Ego, je moguće kombinovati sa baterijama istog tipa a različitih proizvođača.

Atomizeri/rezervne glave/grejači/raspršivači su delovi koji su potrošni i koji se menjaju nakon otkazivanja ili prljanja postojećih. Oni su glavni deo za pravljenje pare.

Od kvaliteta kliromizera i atomizera zavisi kako će tečnost biti apsorbovana i pretvorena u paru i da li će ukus koji osetimo biti onakava kakav bi izvorno trebalo da bude (kao npr duvan, menta i sl) ili će biti zagoreo, možda čak i ustajao.

Tečnost za elektronske cigarete je specijalna aromatizovana tečnost koja isparava, a pušači je inhaliraju. Postoji na hiljade aroma različitih proizvođača. Mogu da budu duvanske, osvežavajuće ili voćne. Takođe, mogu da sadrže nikotin i to u različitim nivoima (po evropskim standardima najrasprostranjeniji su nivoi 6mg, 12 mg, 18mg) ili bez nikotina (0mg).

Tečnosti su najvažnija stavka prelaska na elektronske cigarete, jer od izbora i kvaliteta tečnosti koju inhaliramo zavisi i ugođaj koji ćemo imati.

Kako elektronska cigareta funkcioniše?

Prilikom korišćenja elektronske cigarete, kada udahnemo, uvlačimo vazduh i automatski se aktivira senzor koji aktivira atomizer. Atomizer greje vazduh koji prolazi kroz tečnost i pravi paru koju mi udišemo. Ključno je to da nema sagorevanja kao kod tradicionalnih cigareta.